Đơn vị nhập khẩu:

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ EFFEGI

Địa chỉ: Ô 15, Lô DC 03, KDC Việt Sing, P. An Phú, Tp. Thuận An, T. Bình Dương.

GPĐK: 3702545793

Điện thoại: 02743763391

Trang web: www.effegi.vn